RS
Uprava
A. D. Intereuropa je jedan od lidera u pružanju logističkih usluga u Srbiji.

UPRAVA

GENERALNI DIREKTOR

Nemanja Kačavenda
office@intereuropa.rs
T: +381 11 4426-154
F: +381 11 4426-151

ZAMENIK GENERALNOG DIREKTORA

Sanja Vesić
office@intereuropa.rs
T: +381 11 4426-188

ŠEF SEKTORA KOPNENOG PROMETA

Julija Radnić
julija.radnic@intereuropa.rs
T: +381 11 4426-157

ŠEF SEKTORA LOGISTIKE

T: +381 11 4426-176

ŠEF SEKTORA INTERKONTINENTALNOG PROMETA

Ljubomir Milinković
ljuba.milinkovic@intereuropa.rs
T: +381 11 2286-255
F: +381 11 2286-375

ORGANIGRAM

SLOVENIJA

Intereuropa d.d.
mag. Ernest Gortan

Interagent, d.o.o.
Sandi Križman
100%

Interzav, d.o.o.
Mojca Žbontar
71,28%

HRVATSKA

Intereuropa, logističke usluge, d.o.o., Zagreb
Darko Skrnički
99,96%

Intereuropa Sajam, međunarodno otpremništvo, d.o.o., Zagreb
Krešimir Lipovčić
51%

BIH

Intereuropa RTC d.d., Sarajevo
Drago Kajtezović-Knez
95,77%

MAKEDONIJA

Intereuropa Skopje, D.o.o.
Nebojša Cvetanovski
99,56%

ČRNA GORA

Zetatrans A.D. Podgorica
Tomaž Koder
69,27%

SRBIJA

AD Intereuropa - logističke usluge Beograd
Nemanja Kačavenda
73,62%

ALBANIJA

Intereuropa Global Logistics Service Albania shpk
Dashamir Mandija
100%

KOSOVO

Intereuropa Kosova L.L.C.
Arben Mustafa
90%

UKRAJINA

TFC Zahidtransservice Limited
Anatolly Parfenyuk
89,93%

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: