RS
Praćenje pošiljaka
Oglasi
06. 09. 2021

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA 28.09.2021

08. 07. 2021

ZAPISNIK 34. REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA OD 28. 06. 2021

03. 06. 2021

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA

28. 05. 2021

DOKUMENTACIJA ZA 34. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

29. 04. 2021

ZAPISNIK VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA OD 26.04.2021

02. 04. 2021

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA 26.04.2021

07. 12. 2020

ZAPISNIK VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA OD 30.11.2020

24. 11. 2020

ODLUKA OD O USVAJANJU DOPUNE DNEVNOG REDA

20. 11. 2020

PREDLOG DOPUNE DNEVNOG REDA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA 30.11.2020

CV Marko Rems (76.5 KB)
6. 11. 2020

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA 30.11.2020

06. 08. 2020

ZAPISNIK 31. REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA OD 04.08.2020

13. 07. 2020

PREDLOG DOPUNE DNEVNOG REDA 31.REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

07. 07. 2020

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA

02. 07. 2020

DOKUMENTACIJA ZA 31. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

IZVJEŠTAJ O PREUZIMANJU AKCIJA

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA

OBAVEŠTENJE O NAMERI PREUZIMANJA

PREČIŠĆEN TEKST STATUTA - AD INTEREUROPA DOBANOVCI

INFORMACIJA O IMENOVANJU GENERALNOG DIREKTORA

ZAPISNIK 30. REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA 26.06.2019

PREDLOG DOPUNE DNEVNOG REDA 30. REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

CV Miha Romih (535 KB)

INFORMACIJA

DOKUMENTACIJA ZA 30. REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA

ZAPISNIK VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA OD DANA 08. 03. 2019

INFORMACIJA O IMENOVANJU GENERALNOG DIREKTORA

INFORMACIJA

INFORMACIJA OD BITNOG ZNAĆAJA ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA 08.03.2019

INFORMACIJA OD BITNOG ZNAĆAJA

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA 08.03.2019

Dnevni red (54.9 KB)

ZAPISNIK 29. REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA 29.06.2018

DOKUMENTACIJA ZA 29. REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

Finansijski izveštaji za 2020.

Finansijski izveštaji za 2019.

Finansijski izveštaji za 2018.

Finansijski izveštaji za 2016.

Finansijski izveštaji za 2015.

Finansijski izveštaji za 2014.

Finansijski izveštaji za 2013.

Finansijski izveštaji za 2012.