RS
Praćenje pošiljaka
Auto - industrija
Jedna od specijalnosti nam je i pružanje logističkih usluga auto-industriji u segmentu lanca snabdevanja novih vozila od proizvođača do distributivnih centara i prodajnih mesta. Specijalizovani smo i za logistiku rezervnih i ugradnih delova za auto-industriju.

Od našeg iskusnog i visoko osposobljenog tima možete očekivati pouzdanu i kvalitetnu uslugu u svakom od tri dole navedena segmenta poslovanja:

  • Logistika novih automobila,
  • Delova za ugradnju i 
  • Rezervnih delova.

LOGISTIKA GOTOVIH VOZILA

U saradnji sa našim partnerima organizujemo drumski i železnički transport automobila. Transport organizujemo na relacijama od Luke Kopar, do i od naših  auto-terminala, kao i između proizvodnih pogona i drugih auto-terminala širom Evrope. Preko naše pomorske agencije organizujemo pomorski transport iz Luke Kopar, širom sveta.

Takođe, Intereuropa Grupa upravlja sa nekoliko auto-terminala u Sloveniji, u Kopru i Logatecu. Manji auto-terminali su takođe raspoloživi i u Beogradu (Srbija), Sarajevu (Bosna i Hercegovina) i Podgorici (Crna Gora). Na svim terminalima garantovan je visok stepen sigurnosti, a vozilima se rukuje na bezbedan i odgovoran način, uključujući i periodične preglede, redovno održavanje, obavljanje manjih popravki i proveru pre isporuke. 

LOGISTIKA KOMPONENTI VOZILA I REZERVNIH DELOVA

Intereuropa grupa pruža usluge u delu ugradnih i rezervnih delova za auto-industriju. Sopstvenom flotom vozila i angažovanjem naših partnera obezbeđujemo “just-in-time” servis, na E2E principu. Uz pomoć razvijene mreže zbirnog transporta, domaćeg transporta, koristeći sopstvena skladišta, Intereuropa obezbeđuje tačan i pouzdan logistički servis za auto-delove u regionu Jugoistočne Evrope.

Organizujemo FTL servis širom Evrope za potrebe auto-industrije. U saradnji sa partnerima ovu uslugu prilagođavamo svakom kupcu kako bi obezbedili “just-in-time” i “just-in-sequence” isporuke.  U mogućnosti smo da radimo u skladu sa poslovnim procedurama i procesima koje zahtevaju naši nalogodavci, kako bi im omogućili dostizanje željenih ključnih parametara u efikasnosti poslovanja.  

Naše usluge imaju podršku kvalitetnih informatičkih alata, koji nam omogućavaju da dosegnemo visok nivo agilnosti i fleksibilnosti, neophodnih pri servisiranju auto-industrije. 

VIŠE INFORMACIJA

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: