RS
Praćenje pošiljaka
Auto - industrija
Jedna od specijalnosti nam je i pružanje logističkih usluga auto-industriji u segmentu lanca snabdevanja novih vozila od proizvođača do distributivnih centara i prodajnih mesta. Specijalizovani smo i za logistiku rezervnih i ugradnih delova za auto-industriju.

Od našeg iskusnog i visoko osposobljenog osoblja možete očekivati pouzdanu i kvalitetnu uslugu u svakom od tri dole navedene segmenta poslovanja:

  • logistika novih automobila;
  • delova za ugradnju;
  • rezervnih djelova.

LOGISTIKA GOTOVIH VOZILA

U saradnji sa našim partnerima organizujemo drumski i željeznički transport automobila. Transport organizujemo na relacijama od luke Kopar, do i od naših  auto-terminala, kao i između proizvodnih pogona i drugih auto-terminala širom Evrope. Preko naše pomorske agencije organizujemo pomorski transport iz luke Kopar, širom sveta.

Takođe, Intereuropa Grupa upravlja sa nekoliko auto-terminala u Sloveniji. U Kopru i Logatecu. Manji auto-terminali su takođe raspoloživi i u Beogradu (Srbija), Sarajevu (Bosna i Hercegovina) i Podgorici (Crna Gora). Na svim terminalima garantovan je visok stepen sigurnosti, a vozilima se rukuje na bezbijedan i odgovoran način, uključujući i periodične preglede, redovno održavanje, obavljanje manjih popravki , proveru pre isporuke.

LOGISTIKA KOMPONENTI VOZILA I REZERVNIH DJELOVA

Intereuropa grupa pruža usluge u delu ugradnih i rezervnih delova za auto-industriju. Sopstvenom flotom vozila i angažovanjem naših partnera obezbjeđujemo “just-in-time” servis, na E2E principu. Uz pomoć razvijene mreže zbirnog transporta, domaćeg transporta, koristeći sopstvena skladišta, Intereuropa obezbeđuje tačan i pouzdan logistički servis za auto-delove u regionu Jugoistočne Evrope.

Organizujemo FTL servis širom Evrope za potrebe auto-industrije. U saradnji sa partnerima ovu uslugu prilagođavamo svakom kupcu kako bi obezbjedili “just-in-time” i “just-in-sequence” isporuke.  U mogućnosti smo da radimo u skladu sa poslovnim procedurama i procesima koje zahtevaju naši nalogodavci, kako bi im omogućili dostizanje željenih ključnih parametara u efikasnosti poslovanja.  

Naše usluge imaju podršku kvalitetnih informatičkih alata, koji nam omogućavaju da dosegnemo visok nivo agilnosti i fleksibilnosti, neophodnih pri servisiranju auto-industrije. 

PROGLEDAJTE I

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: