RS
Praćenje pošiljaka
Farmaceutsko / zdravstvena industrija
Farmaceutsko/ zdravstvena industrija zahteva posebnu i fleksibilnu logističku uslugu.

Intereuropa prilagođava svoje usluge prema posebnim potrebana ovog segmenta tržišta.

Intereuropa pruža različite logustičke usluge farmaceutskoj i zdravstvenoj industriji.

Neprestano se ulaže u kapacitete i infrastrukturu da bi se odgovorilo na zahteve klijenata koji posluju u ovoj oblasti. 

Raspolažemo namenskim skladištima i specijalizovanim voznim parkom za dostavu na garantovanom temperaturnom režimu do adrese kupca.


NUDIMO PRILAGOĐENA RJEŠENJA ZA KUPCE KOJI POSLUJU U OVOJ OBLASTI:

  • drumski, avio i pomorski transport na globalnom nivou;
  • hladana lanac; 
  • kontrola kvaliteta;
  • skladištenje u uslovima visokih sigurnosnih i protivpožarnih standarda;
  • distribucija i povrat proizvoda;
  • on-line sistem praćenja pošiljki;
  • carinsko zastupanje.

POGLEDAJTE I

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: