RS
Praćenje pošiljaka
Farmaceutsko / zdravstvena industrija
Farmaceutsko/ zdravstvena industrija zahteva posebnu i fleksibilnu logističku uslugu.

Intereuropa prilagođava svoje usluge prema posebnim potrebana ovog segmenta tržišta.

Intereuropa pruža različite logustičke usluge farmaceutskoj i zdravstvenoj industriji.

Neprestano se ulaže u kapacitete i infrastrukturu da bi se odgovorilo na zahteve klijenata koji posluju u ovoj oblasti. 

Raspolažemo namenskim skladištima i specijalizovanim voznim parkom za dostavu na garantovanom temperaturnom režimu do adrese kupca.


NUDIMO PRILAGOĐENA REŠENJA ZA KUPCE KOJI POSLUJU U OVOJ OBLASTI:

  • Drumski, avio i pomorski transport na globalnom nivou,
  • Hladan lanac,
  • Kontrola kvaliteta,
  • Skladištenje u uslovima visokih sigurnosnih i protivpožarnih standarda,
  • Distribucija i povrat proizvoda,
  • On-line sistem praćenja pošiljki I 
  • Carinsko zastupanje.

VIŠE INFORMACIJA

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: