RS
Praćenje pošiljaka
Uprava
A. D. Intereuropa je jedan od lidera u pružanju logističkih usluga u Srbiji.

UPRAVA

GENERALNI DIREKTOR

Andrej Cergolj
uprava@intereuropa.rs
T: +381 11 4426-180

IZVRŠNI DIREKTOR

Marko Cah
uprava@intereuropa.rs
T: +381 11 4426-180ORGANIGRAM

SLOVENIJA

Intereuropa d.d.
Borut Zorić

Interagent, d.o.o.
Blaž Petrovič
100%

Interzav, d.o.o.
Mojca Žbontar
71,28%

HRVATSKA

Intereuropa, logističke usluge, d.o.o., Zagreb
Aljaž Kovač 
99,96%

Intereuropa Sajam, međunarodno otpremništvo, d.o.o., Zagreb
Krešimir Lipovčić
51%

BIH

Intereuropa RTC d.d., Sarajevo
Tomaž Koder
100%

SEVERNA MAKEDONIJA

Intereuropa Skopje, d.o.o.
Manuela Mišev Spasov
99,56%

ČRNA GORA

Zetatrans A.D. Podgorica
Andrej Cergolj
69,27%

SRBIJA

AD Intereuropa - logističke usluge Beograd
Andrej Cergolj
73,62%

ALBANIJA

Intereuropa Global Logistics Service Albania shpk
Dashamir Mandija
100%

KOSOVO

Intereuropa Kosova L.L.C.
Arben Mustafa
90%

UKRAJINA

TFC Zahidtransservice Limited
Anatoliy Parfenyuk
89,93%

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: