RS
Praćenje pošiljaka
Show menu

Praćenje pošiljaka

Praćenje pošiljaka - omogućava praćenje kretanja pošiljaka koje su poverene Intereuropi na prevoz.

Vašu pošiljku najjednostavnije možete pratiti putem barkoda ili putem broja pošiljke. 

Praćenje putem barkoda podrazumeva praćenje statusa pojedinog paketa unutar pošiljke, dok praćenje prema broju pošiljke podrazumeva praćenje statusa celokupne pošiljke.

Registrovanim i odobrenim korisnicima dodatno omogućavamo napredno praćenje na osnovu više kriterijuma pretraživanja sa detaljnijim povratnim informacijama o pošiljci.