RS
Praćenje pošiljaka
Show menu

Praćenje pošiljaka

Praćenje pošiljaka omogućava praćenje kretanja pošiljaka koje su Intereuropi poverene na organizaciju prevoza.

Vašu pošiljku najjednostavnije možete pratit putem barkoda ili putem broja narudžbe. Praćenje putem barkoda podrazumeva praćenje statusa pojedinog paketa unutar pošiljke, dok praćenje prema broju narudžbe podrazumeva praćenje statusa pošiljke.

Registrovanim i odobrenim korisnicima dodatno omogućavamo napredno praćenje temeljom više kriterijuma pretraživanja s detaljnijim povratnim informacijama o pošiljci.