RS
Praćenje pošiljaka
Usluge
Pružamo kompletnu paletu logističkih usluga: drumski, avio, pomorski i železnički transport, ekspres domaću distribuciju, carinsko zastupanje, carinsko posredovanje na graničnim prelazima i kompletne skladišno logističke usluge.

TRANSPORT

Pružamo uslugu organizacije svih vidova transporta - kopnom, morem, vazduhom.

LOGISTIKA

Stručnjaci iz Intereurope  vam omogućavaju da u potpunosti  sagledate logistički lanac.  

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: